• Lietuviškai
  • English
  • Русский

Projektas„Sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0005

141519,99 Eur. bendra vertė, 120291,99 Eur. ES fondų lėšos, 10614 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas ir trumpas aprašymas

Projekto tikslaspadidinti Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto uždavinysvykdyti veiklas, stiprinančias Rokiškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą.

Projekto tikslinė grupėvaikai iki 18 metų, vyresnio amžiaus žmonės, Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti veiklas, susijusias su sveikatos raštingumo didinimu, sveikos gyvensenos skatinimu ir būtinų sveiko gyvenimo įgūdžių formavimu, siekiant pagerinti rajono probleminių sričių rodiklius. Projekto metu bus vykdomos šios veiklos: organizuojami sveikatinimo įgūdžių formavimo seminarai, pirmosios pagalbos teikimo seminarai, švietėjiški renginiai Rokiškio rajono įstaigose, rengiamos mokomosios sveikatinimo stovyklos, mokomieji/šviečiamieji seminarai, įrengiami informaciniai mokomieji ekranai Rokiškio rajono savivaldybės įstaigose.

Tikimasi, jog šių veiklų įgyvendinimo metu Rokiškio rajono gyventojai daugiau sužinos apie sveiką gyvenseną, padidins savo sveikatos raštingumą, daugiau dėmesio skirs savo sveikatai bei ligų prevencijai.

Finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas