• Lietuviškai
 • English
 • Русский

Vaido Arvasevičiaus paskaitų ciklas Visagine

06, Gru 2017, Straipsniai,Veikla Visagine,Visagino naujienos  

Lapkričio-gruodžio mėn. Visagino savivaldybės švietimo įstaigose, t.y. Visagino "Gerosios vilties" ir Draugystės progimnazijose, "Atgimimo" ir "Verdenės" gimnazijose, bei "Žiburio" pagr. mokykloje vyko lektoriaus-psichologo Vaido Arvasevičiaus paskaitų ciklas patyčių prevencijai "Jei aš būčiau Tu", "Kaip kalbėti su vaikais apie patyčias". Paskatų ciklas buvo skirtas ne tik mokiniams, bet ir mokytojams ir mokinių tėvams.    Paskaitų metu lektorius-psichologas išsiaiškino, jog patyčių problema Visagino savivaldybėje yra labai aktuali, patyčios yra ypač paplitusios tarp 7-8 kl. mokinių. Lektorius aiškino ne tik mokiniams, bet ir mokyklos bendruomenėms, kas yra patyčios, kodėl mokiniai tyčiojosi, kaip išvengti patyčių, bei dalinosi gyvenimo patarimais, kaip kovoti su patyčiomis, bei kaip spręsti patyčių problemą mokyklose. 
Patyčios yra opi Lietuvos problema. Mūsų šalis lyginant su kitomis Europos ir Šiaurės Amerikos šalimis pirmauja pagal patyčių paplitimą.
Patyčios − tai įvairus elgesys, kai vaikai tyčiojasi vieni iš kitų. 
Patyčios – tai:
 • kabinėjimasis,
 • pravardžiavimas,
 • erzinimas,
 • stumdymas,
 • mušimas,
 • pinigų atiminėjimas,
 • kurpinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas,
 • apkalbinėjimas,
 • ignoravimas,
 • gąsdinimas,
 • piktų, erzinančių trumpųjų žinučių ar el.  laiškų siuntinėjimas.
  Kaip jaučiasi vaikai, kai jie patiria patyčias?
  Vaikas, patiriantis patyčias, atsiduria gana sudėtingoje situacijoje – skaudu ne tik tai, kad yra vienas ar keletas vaikų, kurie tyčiojasi. Skaudu ir dėl to, kad vaikai, esantys šalia, nedrįsta ar nenori padėti tam, kuris patiria patyčias.
  Patyčios priverčia vaiką jaustis taip, lyg būtų kažkuo blogas, lyg būtų kažkas negerai.
  Priekabiautojai stengiasi, kad vaikas pasijustų kaltas dėl to, kas vyksta.
   
  Kas ir kodėl tyčiojasi?
  Vaikai ir paaugliai, kurie priekabiauja prie kitų vaikų, dažniausiai turi savų problemų. Jie gali jaustis liūdni ar pikti. Galbūt prie jų irgi kas nors priekabiauja, pavyzdžiui, jų šeimoje ar kur kitur?
  Taigi patyčių priežastys gali būti pačios įvairiausios:
  • vieni vaikai tyčiojasi iš kitų, nes mano, kad patyčios padarys jį „kietu biču“;
  • kiti tyčiojasi, nes nori jaustis stipresni;
  • vaikai gali tyčiotis ir dėl to, kad patys kažkada yra patyrę patyčias ir nori šitaip, „atsilyginti“;
  • gal tas, kuris tyčiojasi, tiesiog jaučiasi labai blogai ir taip mėgina pasijusti geriau?...
  • bijodami, kad kažkas gali prisikabinti prie jų, jie stengiasi pirmi tai padaryti.
  tiesiog niekas besityčiojančių vaikų nepamoko, nepasako jiems, kad patyčios yra netinkamas ir labai nedraugiškas elgesys... 
  Kaip elgtis, kai patiri patyčias?
  • Pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi, – papasakoti apie tai kam nors. Pasakyk draugui, kas vyksta, – skriaudėjui bus sunkiau užsipulti tave, jei turi draugą ir jis tave palaiko. Arba gali pakalbėti apie tai su kuo nors iš suaugusiųjų, kuriais tu pasitiki.
  Nebijok pasakyti apie skriaudėjus, nes jie elgiasi nederamai ir neturi teisės skriausti nei tavęs, nei kitų vaikų.
  Jei ir papasakojai kam norėjai, bet tai nepadėjo – nenusimink! Tu gali pasakyti apie tai dar kam nors.
  • Nekreipk dėmesio į priekabiautojus. Ryžtingai, tvirtai pasakyk „Ne“, paskui apsisuk ir nueik savo keliu. Nebijok, kad žmonės gali pamanyti, jog tu esi bailys ir bėgi. Tai netiesa. Tiesiog taip skriaudėjui daug sunkiau tave erzinti.
  • Venk tų vietų, kuriose dažnai lankosi skriaudėjai. Gali būti, kad turėsi eiti kitu
  keliu į mokyklą, vengti tam tikrų mokyklos ar žaidimo aikštelės vietų, eiti į drabužinę ar tualetą tik tada, kai ten bus kitų žmonių. Tai tau gali padėti išvengti nemalonaus susidūrimo su skriaudėjais.
  • Užsirašyk viską (visas įvykių detales), kas tau nutinka, taip pat tai, kaip jautiesi. Pirma, tai padės tau pačiam viską geriau suprasti. Antra, kai nuspręsi kam nors apie viską papasakoti, bus lengviau įrodyti savo tiesą, kai turėsi užrašus.
  Tau padės šios keturios taisyklės
  1 taisyklė - mes nesityčiosime iš kitų;
  2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
  3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
  4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.
   
  Taisyklės, padedančios apsisaugoti nuo patyčių
  • Pirma taisyklė
  Nevaikščiok vienas itin nesaugiose mokyklos vietose. Kiekvienoje mokykloje yra vietų, kuriose patyčių vyksta daugiausia (pvz., drabužinė, mokyklos kiemas ir pan.). Stenkis tose vietose būti su draugais ar tuo metu, kai ten yra suaugęs žmogus.
  • Antra taisyklė
  Jei iš tavęs tyčiojasi – nesistenk būti „kietas“ ir nepulk priešintis. Kartais yra geriau išsyk nesipriešinti jėga, o pasitarus  su patikimu suaugusiuoju imtis kokių nors veiksmų.
  • Trečia taisyklė
  Pasidomėk, į ką gali kreiptis pagalbos, iškilus kokiai nors patyčių situacijai. Toks žmogus gali būti mokyklos psichologas, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotojas ar tavo patikimas mokytojas.
  • Ketvirta taisyklė
  Žinok – kad jaustumeis saugesnis, privalai ir pats rūpintis savo saugumu. O iškilus tam tikroms sudėtingoms situacijoms, savo saugumu geriausiai gali pasirūpinti papasakodama kam nors apie tai, kas vyksta. 
  Atmink, kai Tu patiri patyčias – tai ne Tavo kaltė!
  Jei iš Tavęs tyčiojasi – Tu neturi su tuo taikstytis ir kovoti vienas!
Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas