• Lietuviškai
  • English
  • Русский

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAI

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Gailute 0

Gailutė Morkūnienė

Juozo Tumo Vaižganto gimnazija, Senamiesčio progimnazija,

Panemunėlio pagrindinė mokykla.

Tel. (8 610) 62870

El. paštas: gaimo@inbox.lt

Alyte

Alytė Sakalauskienė

Rokiškio r. Juodupės gimnazija, Juodupės lopšelis-darželis.

Tel. (8 620) 48086

El. paštas: alyte.sakalauskiene@gmail.com

Genute

Genutė Bražiūnienė

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Kriaunų skyrius, Rokiškio pagrindinė mokykla.

tel. (8 612) 59357

El. paštas: genovaite6@gmail.com

Dzuljeta 2

Džuljeta Girčienė

Juozo Tumo Vaižganto gimnazija (Taikos g. 17), Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla.
Tel. (8 650) 97483
El. paštas: dzuljeta68@gmail.com

Neringa


Neringa Pajadienė

Rokiškio r. Obelių gimnazija, Obelių lopšelis-darželis

Tel.mob. (8 678) 09742

El. paštas: npajadiene@gmail.com 

Asta Tumonytė

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija, 

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

Tel.mob. (8 623) 62946

El. paštas: astaasta257@gmail.com

Regina Ingelevičienė

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazija, Pandėlio UDC.

Tel. mob. (8 615) 65457

El. paštas: reginaingel@yahoo.com

Neringa Mikšėnienė

Rokiškio vaikų lopšelis – darželis „Pumpurėlis“.

Tel. mob. (8 662) 11251

El. paštas: neringosis@gmail.com

Laima Tarvidavičienė

Rokiškio lopšelis – darželis  „Nykštukas“.

Tel. (8 683) 50500

El. paštas: ltarvidaviciene@gmail.com

Agafija Kartenienė

Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis“.

Tel. (8 458) 33299

El. paštas: ganyte@gmail.com

VISAGINO SAVIVALDYBĖ


Lena Peradze

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

Darbo laikas:  I, III, V – 7.30-12.00 val.

Visagino „Verdenės“ gimnazija

Darbo laikas:  I, III, V – 12.30-14.52 val.; II ir IV – 7.30-14.52 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Tel. mob. 8 682 64479

El. paštas: lenaperadze@gmail.com

———

Olga Podolskienė

Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija

Darbo laikas: I, III ir IV – 8.00-16.30 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (VTVPMC)

Darbo laikas: II – 8.00-16.30 val.; V – 8.00-14.30 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Tel. mob. 8 676 08622

El. paštas: pakalnes19@gmail.com 

———

Regina Koroliova 

Visagino Draugystės progimnazija 

Darbo laikas: I ir V – 7.30-14.33 val.; IV – 7.30-13.45 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.)

Visagino „Atgimimo“ gimnazija

Darbo laikas: II – 7.30-13.45 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.); III – 11.30-17.00 val. 

Tel. mob. 8 671 69883

El. paštas: regina.koroliova@gmail.com

———

Dalia Cvečkovskienė

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

Darbo laikas: I ir III – 11.19-16.14 val.; V – 11.19-14.39 val.  

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Auksinis raktelis“

Darbo laikas: II ir IV – 12.00-16.49 val.

Tel. mob. 8 675 07572

El. paštas: cvdalia73@gmail.com

———

Ona Tuzikienė

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“

Darbo laikas: I ir III – 11.38-17.20 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Kūlverstukas“

Darbo laikas: II – 11.38-17.20 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Visagino vaikų lopšelis – darželis „Auksinis gaidelis“

Darbo laikas: IV ir V – 11.20-17.20 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Tel.mob. 8 674 01772

El. paštas: o.tuzikiene@gmail.com

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Edita Martinenkienė

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Darbo laikas: I – IV – 7.30-15.36 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

Darbo laikas: V – 7.30-15.36 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Tel.mob. (8 615) 50428

El. paštas: quabra@gmail.com

———-

Jovita Mačienė

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Darbo laikas: I-IV – 18.00-20.00 val.; V – 7.30-11.00 ir 12.30-20.00 val. (pirmą, antrą ir ketvirtą mėn. penktadienį)

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos Salamiesčio pradinio ugdymo skyrius

Darbo laikas: V – 7.30-11.00 ir 12.30-20.00 val. (Į ketvirtį vieną kartą)

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla

Darbo laikas: V – 7.30-11.00 ir 12.30-20.00 val. (trečią mėn. penktadienį)

Tel.mob. (8 620) 62747

El. paštas: jovitama@gmail.com

———-

Rūta Beganskienė

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Darbo laikas: I, II, III ir V – 7.30-15.36 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.)

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcinis centras

Darbo laikas: IV  – 7.30-15.36 val. (Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.) (kiekvieno mėn. pirmą ketvirtadienį) 

Tel.mob. (8 670) 47670

El. paštas: rubeganskiene@gmail.com

———-

Daiva Valienė

Kupiškio mokykla „Varpelis“

Darbo laikas: I – 8.00-15.09 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.)

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“

Darbo laikas: II – 8.00-15.09 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.)

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla-daugiafunkcinis centras

Darbo laikas: III – 8.00-15.09 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.)

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Darbo laikas: IV – 8.00-15.09 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.)

Tel. (8 675) 68331

El. paštas: daivavaliene@gmail.com

———-

Rima Balevičienė

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla

Darbo laikas: II ir III – 8.00-14.12 val. (Pietų pertrauka 11.00-11.30 val.) 

Tel. (8 601) 43586

El. paštas: rimabaleviciene@gmail.com

———-

Vidmantė Makasejevienė

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Darbo laikas: I ir II – 9.30-12.00 val.; III – 9.36-12.00 val.; IV ir V – 10.00-12.00 val. 

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

Darbo laikas: IV – 10.00-12.00 val. (II mėn. ketvirtadienį)

Tel. (8 615) 46417

El. paštas: vidmantte@gmail.com

———-

Nijolė Greibuvienė

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla
Darbo laikas: III – 13.00-15.00 val.; IV – 9.45-15.21 (Pietų pertrauka 12.45-13.15 val.)

Tel. (8 682) 10926

El. paštas: astranija@gmail.com

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas