• Lietuviškai
  • English
  • Русский

Mažasis Europos narkotikų internetinis tyrimas (EWSD): COVID-19 poveikis narkotikų vartojimo įpročiams, žalai ir su narkotikais susijusių paslaugų teikimui Europos Sąjungoje

23, Bal 2020, Naujienos  

Dėl COVID-19 protrūkio visoje Europoje ir vėlesnių pradėtų taikyti veiksmų, kuriais siekiama sustabdyti ir sušvelninti epidemiją (saviizoliacija, karantinas, ribojimai, lokalizacija), gauta informacijos apie precedento neturinčius iššūkius, teikiant pagalbą žmonėms, vartojantiems narkotikus visuomenėje ir laisvės atėmimo vietose. Neoficialiais duomenimis, galimai pasikeistė narkotikų vartojimo įpročiai ir jų įsigyjimo būdai. Dalijimasis informacija apie COVID-19 pasekmes ir kokias priemones Europos šalys taikė, siekdamos mažini žalą, kylančia dėl nepakankamos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis bei kokios paslaugos, reaguojant į situaciją buvo pritaikytos, gali padėti pagerinti paslaugų teikėjų darbą.

Siekiant ištirti ir pagrįsti COVID-19 epidemijos poveikį ir Europos Sąjungos (ES) valstybių narių reakciją į narkotikų vartojimo, žalos ir paslaugų teikimo pokyčius, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC), naudodamas pritaikytą tendencijų nustatymo metodologijos versiją, visose ES valstybėse narėse atlieka tyrimą, kurio dalimi yra šis klausimynas.

Jūsų sugaištas laikas yra nepaprastai vertinamas. Jūsų pateikti atsakymai padės geriau suprasti, kaip COVID-19 apribojimai paveikė skirtingas narkotikus vartojančių žmonių grupes ir kokios atsako priemonės buvo taikomos Europos šalyse. Jūsų atsakymai padės dalytis gerąja patirtimi ir geriau pasirengti ateities iššūkiams.

Tikslas:

Tyrimo tikslas – surinkti informaciją apie tai, kaip pasikeitė narkotikų vartojimo įpročiai Europoje dėl COVID-19. Kad galėtume susidaryti išsamų vaizdą, mums reikia informacijos iš narkotikus vartojančių žmonių. Šis tyrimas yra anonimiškas, o gauta informacija bus naudojama tik tyrimo tikslais ir saugoma ENNSC.

Dalyviai:

Šioje apklausoje galite dalyvauti, jei esate 18 metų ar vyresnis.

Nauda:

Atliekant šį tyrimą surinkta informacija bus naudinga mažinant COVID-19 pasekmes Europoje.

Rizikos:

Dalyvių bus prašoma pateikti informaciją apie medžiagų vartojimą. Tačiau apklausa yra visiškai anoniminė, informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę, nebus renkama, o duomenys yra konfidencialūs.

Tyrimo anketa lietuvių kalba
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=LT

Tyrimo anketa rusų kalba
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=RU

Daugiau informacijos Facebook paskyroje:  https://www.facebook.com/EINTLietuva/

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas