• Lietuviškai
  • English
  • Русский

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO PROGRAMA


Kviečiame Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybės mokytojus, mokytojų padėjėjus, socialinius pedagogus, psichologus, psichologų asistentus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, visuomenės sveikatos specialistus, mokyklos administracijos darbuotojus dalyvauti programoje. 

Trumpas gebėjimų stiprinimo programos aprašymas:

  • Gebėjimų stiprinimo trukmė – 32 valandos;
  • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas nuo 2019 m. rugsėjo 2 d., 4–8 mėnesius rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;
  • Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos;
  • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas iki 12 mokyklos bendruomenės narių grupei;

Gebėjimų stiprinimo konsultacijas teiks psichologas ir socialinis pedagogas.

Registracija el. paštu

info@rsveikata.lt (Rokiškio rajono savivaldybė)

visaginasvsb@gmail.com (Visagino savivaldybė)

nejustita@gmail.com (Kupiškio rajono savivaldybė)

Registracijoje prašome nurodyti dalyvių skaičių ir dalyvių duomenis (vardas, pavardė, pareigos) bei pateikti trumpą aprašymą su aktualiomis mokyklos problemomis psichikos sveikatos srityje.

Dydžio keitimas
Kontrasto keitimas